Bezoek van deze site
Svenlars verzamelt onpersoonlijke gegevens over de bezoekers van deze site met als doel het vernieuwen en verbeteren van deze site, om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Op deze manier verkrijgt u door uw bezoek het meest relevante materiaal.

Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als dit vrijwillig verstrekt wordt door de bezoekers van deze site. Hieronder valt informatie zoals naam, adres, telefoon- annex faxnummer en E-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het aangegeven doel (orderbevestiging, informatie over uw levering, klanttevredenheidsonderzoek), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de verstrekker van de gegevens.

Persoonlijke evenals onpersoonlijke data, verzameld door Svenlars, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet worden doorverkocht, geleased of op enige andere wijze gedeeld met derden voor andere redenen dan hierboven omschreven.

Elk materiaal wat ontvangen wordt door Svenlars via deze site wordt als niet-vertrouwelijk beschouwt en is, tenzij anders aangegeven, vrij van eigendomsrecht. Svenlars zal dit materiaal gebruiken, reproduceren, toepassen en toewijzen zonder beperkingen, inclusief ideeën voor producten of productiemethoden en knowhow die in deze informatie verwerkt zit.

Prijs & afmetingen informatie
Uiteraard wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan de vermelde prijzen en afmetingen. Echter: ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat er typefouten of verouderde informatie in de informatie geslopen zijn. Svenlars behoudt zich derhalve het recht voor eventuele fouten te herstellen, zonder aankondiging vooraf.

De vermelde prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW. 

Platform Europese Commissie voor geschillen tussen u en uw online leverancier
De Europese Commissie heeft overeenkomstig bepaling nr. 524/2013 een nieuwe, interactieve website geopend (het EU Online Dispute Resolution platform). Doel van deze website is om geschillen die voortvloeien uit online transacties tussen u als consument en uw leverancier op te lossen.

Het platform is te vinden via deze link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/